Kategoriat
Tiedote

Alueke­hit­tä­mis­kes­kus­telu on uusi työkalu maakun­tien ja minis­te­riöiden välillä

Alueke­hit­tä­mis­kes­kus­telu on uusi työkalu maakun­tien ja minis­te­riöiden välillä Viime syksynä hyväk­syt­tyyn uuteen alueke­hit­tä­mis­la­kiin kirjat­tiin uutena työka­luna maakun­tien ja minis­te­riöiden välille alueke­hit­tä­mis­kes­kus­telut, jotka käydään kerran vuodessa. Tilai­suuk­sissa alueke­hi­tyk­sestä vastaavat minis­te­riöt käyvät paritun­tisen keskus­telun jokaisen maakunnan kanssa ajankoh­tai­sista asioista ja kehit­tä­misen pullon­kau­loista. Pohjois-Karjalan asialis­talla oli helmi­kuun alussa käydyssä keskus­te­lussa kaksi teemaa: osaavan työvoiman saata­vuus ja työvoiman alueellinen […]