Kategoriat
Tiedote Tilastot

Histo­rial­lisen suuri muutto­voitto tasapai­notti Pohjois-Karjalan väestökehitystä

Histo­rial­lisen suuri muutto­voitto tasapai­notti Pohjois-Karjalan väestö­ke­hi­tystä Tilas­to­keskus julkisti 27.5.2022 vuoden 2021 lopul­liset muutto­lii­ke­tiedot. Kun luonnol­lista väestön­muu­tosta koskevat tiedot oli julkis­tettu jo aiemmin, kasassa ovat nyt kaikki vuoden 2021 lopul­liset tiedot. Pohjois-Karjalan väkiluku 31.12.2021 oli 163 281 henkeä. Maakunnan väkiluku laski vuoden 2021 aikana kaikkiaan 256 hengellä. Edelli­senä viitenä vuotena Pohjois-Karjalan väkiluku laski keski­määrin 958 hengellä […]