Kategoriat
Tiedote Tilastot

Inflaatio laimensi Pohjois-Karjalan myönteisiä talouslukuja

Inflaatio laimensi Pohjois-Karjalan myönteisiä talous­lu­kuja Tilas­to­kes­kuksen tuoreet suhdan­ne­tiedot kertovat Pohjois-Karjalan yritys­sek­torin liike­vaihdon kasvun jatku­neen vuoden 2022 jälki­puo­lis­kolla. Liike­vaihto kasvoi 8,2 prosenttia. Maakunnan yrityk­sissä kertyi liike­vaihtoa 4,4 miljardia euroa. Normaa­lio­loissa maakunnan kehitys olisi ollut erinomai­sella tasolla, mutta nyt saavu­tusta himmentää samaa kokoluokkaa ollut inflaa­tio­vauhti. Merkit­tä­vämpää on, että Pohjois-Karjala jäi jälkeen myös koko maan tasolla tapah­tu­neesta kasvusta […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjala kansain­vä­listyy nyt koko maata nopeampaa tahtia

Pohjois-Karjala kansain­vä­listyy nyt koko maata nopeampaa tahtia Tilas­to­kes­kuksen lopul­listen väestö­ra­ken­ne­tie­tojen mukaan Pohjois-Karjalassa oli vuoden 2022 lopussa kaikkiaan 162 540 asukasta. Vuoden kuluessa maakunnan väkiluku laski 741 hengellä. Vieras­kie­listen määrä kasvoi 10,8 prosenttia eli Pohjois-Karjala kansain­vä­listyy koko maata nopeampaa tahtia. Väestö­ra­ken­ne­tie­doissa ei ole mukana väestön­muu­tos­tie­toja, mutta vertai­le­malla 31.12.2022 ja 31.12.2021 kansalaisuus- ja kieli­tie­toja, saadaan hieman selkoa siitä, […]







Kategoriat
Väestö ja yhteiskunta

Väestö kansa­lai­suuden ja kielen mukaan

Väestö kansa­lai­suuden ja kielen mukaan Pohjois-Karjalan ELY-keskus on koonnut tietoja asukkaiden kansa­lai­suuk­sista ja kielistä. Löydät tästä maakunnan ikä- ja sukupuo­li­ra­ken­teen kansa­lai­suuk­sit­tain, väkimää­rien muutoksen 10 vuoden ajalta kansa­lai­suuk­sit­tain sekä eri kielien ja kansa­lai­suuk­sien yleisyyden Pohjois-Karjalassa.