Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjala ei hyväksy Fingridin kanta­verkon kehit­tä­mis­suun­ni­telmaa – sähkö­verkon kapasi­teetti on elintärkeä asia

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ei hyväksy Fingridin kanta­verkon kehit­tä­mis­suun­ni­telmaa – sähkö­verkon kapasi­teetti on elintärkeä asia Fingridin kanta­verkon kehit­tä­mis­suun­ni­telma vuosille 2024–2033 ei ole mukavaa luettavaa pohjois­kar­ja­lai­sille. Suunni­telman luonnok­sessa Pohjois-Karjala on ainoa maakunta Suomessa, jonne ei olla osoit­ta­massa kanta­verkon vahvis­ta­misen suunni­telmia seuraa­vaan kymme­neen vuoteen. Maakun­nassa on kuitenkin pitkä lista energia­sek­torin hankkeita ja inves­toin­teja sekä suunnit­te­lu­pöy­dillä että kaavoi­tuk­sessa – aivan […]