Kategoriat
Tiedote

JTF-määrärahat alkaa olla käytetty suuren suosion vuoksi, avoinna olevat haut sulje­taan syyskuussa

JTF-määrärahat alkaa olla käytetty suuren suosion vuoksi, avoinna olevat haut sulje­taan syyskuussa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto avasi huhti­kuussa kaksi Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) jatkuvaa hakua, joissa hakemukset otetaan käsit­te­lyyn ennalta määri­tel­tyinä käsit­te­lyyn­ot­toai­koina. Ensim­mäinen hakemusten jättä­mis­jakso päättyi 4.6.2023 ja se houkut­teli suuren määrän hakijoita. Saapu­neilla hakemuk­silla haettiin rahoi­tusta noin 20,4 miljoonaa euroa, kun hakuihin oli varattu myöntö­val­tuuksia yhteensä […]


Kategoriat
Tiedote

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmastotekoihin

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmas­to­te­koihin Itä-Suomen maakunnat saavat Euroopan komis­sion tänään tekemällä päätök­sellä yli 140 miljoonaa euroa uutta EU-rahaa. Suomeen oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto tuo kaikkiaan 465 miljoonaa euroa. Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahas­tosta. Siitä käyte­tään lyhen­nettä JTF sen englan­nin­kie­lisen nimen mukai­sesti. Lyhenne tulee sanoista Just Transi­tion Fund. Euroopan vihreästä kehityksestä […]