Kategoriat
Tiedote

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmastotekoihin

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmas­to­te­koihin Itä-Suomen maakunnat saavat Euroopan komis­sion tänään tekemällä päätök­sellä yli 140 miljoonaa euroa uutta EU-rahaa. Suomeen oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto tuo kaikkiaan 465 miljoonaa euroa. Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahas­tosta. Siitä käyte­tään lyhen­nettä JTF sen englan­nin­kie­lisen nimen mukai­sesti. Lyhenne tulee sanoista Just Transi­tion Fund. Euroopan vihreästä kehityksestä […]