Kategoriat
Tiedote

Heinä­vesi sovite­taan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan – kaava­luonnos nähtäville

Heinä­vesi sovite­taan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan – kaava­luonnos nähtä­ville Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:n toisen vaiheen kaavan laadinta on edennyt luonnos­vai­hee­seen. Maakun­ta­hal­litus hyväksyi kaava­luon­noksen sekä päätti lähettää sen lausun­noille ja asettaa julki­sesti nähtä­ville tammi­kuun 2023 loppuun saakka. Toisen vaiheen kaavan teemana on vuoden 2021 alussa Pohjois-Karjalaan liittynyt Heinä­veden kunta. Työssä sovite­taan Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan ja yhtenäistetään […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­kaavan vaihe­kaava voimaan maakun­ta­hal­li­tuksen päätöksellä

Maakun­ta­kaavan vaihe­kaava voimaan maakun­ta­hal­li­tuksen päätök­sellä Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaiheen kaava­kartan, merkinnät ja määräykset sekä kaava­se­los­tuksen kokouk­ses­saan 13. kesäkuuta. Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ry teki kaava­pää­tök­sestä kunnal­lis­va­li­tuksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee turve­tuo­tan­toa­lueiden ratkaisua, ja piiri vaatii, että vaihe­kaava kumotaan lainvas­tai­sena ja palau­te­taan uudel­leen valmis­te­luun. Maanan­taina 26.9. kokoon­tunut Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus antoi lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Maakuntahallitus […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaihekaavan

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaihe­kaavan Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaiheen kaava­kartan, merkinnät ja määräykset sekä kaava­se­los­tuksen liittei­neen kokouk­ses­saan 13. kesäkuuta. Vaihe­kaavaa on laadittu noin kahden vuoden ajan. Sen teemoina ovat turve­tuo­tanto, arvok­kaat suot ja raken­nettu kulttuu­riym­pä­ristö. Muuttu­neen maail­man­ti­lan­teen takia maakun­ta­kaa­va­se­los­tuk­seen on tehty lisäys, joka koskee huolto­var­muutta. Myös ilmas­to­vai­ku­tusten arviointia on täsmen­netty. Kun Pohjois-Karjalan […]