Kategoriat
Tiedote Tilastot

Inflaatio laimensi Pohjois-Karjalan myönteisiä talouslukuja

Inflaatio laimensi Pohjois-Karjalan myönteisiä talous­lu­kuja Tilas­to­kes­kuksen tuoreet suhdan­ne­tiedot kertovat Pohjois-Karjalan yritys­sek­torin liike­vaihdon kasvun jatku­neen vuoden 2022 jälki­puo­lis­kolla. Liike­vaihto kasvoi 8,2 prosenttia. Maakunnan yrityk­sissä kertyi liike­vaihtoa 4,4 miljardia euroa. Normaa­lio­loissa maakunnan kehitys olisi ollut erinomai­sella tasolla, mutta nyt saavu­tusta himmentää samaa kokoluokkaa ollut inflaa­tio­vauhti. Merkit­tä­vämpää on, että Pohjois-Karjala jäi jälkeen myös koko maan tasolla tapah­tu­neesta kasvusta […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjalan talous kehittyi ripeästi korona­var­josta huolimatta

Pohjois-Karjalan talous kehittyi ripeästi korona­var­josta huoli­matta Pohjois-Karjalan talouden elpyminen jatkui vuoden 2021 jälki­puo­lis­kolla ripeää tahtia. Tilas­to­kes­kuksen suhdan­ne­tiedot kertovat, että maakunnan yritys­sek­torin kokonais­lii­ke­vaihto kasvoi vuoden 2021 heinä-joulukuussa edellisen vuoden jälki­puo­lis­koon verrat­tuna 463 miljoonaa euroa eli 12,7 prosenttia. Maakunnan vuoden 2021 suhdan­teet esitel­tiin perjan­taina 29.4. Trendit ‑talous­kat­sauksen julkai­su­ti­lai­suu­dessa. Pohjois­kar­ja­lai­sissa yrityk­sissä kertyi liike­vaihtoa ennätyk­sel­liset 4,1 miljardia euroa vuoden […]